کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

amoozesh

تماس با ما

تماس با ما

آدرس:

میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا، طبقه همکف، کتابخانه مرکزی دانشگاه

تلفن: 07153350994

داخلی: 290

ایمیل: l