کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به استحضار کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم می رساند در نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت ماه 98 تعداد 200 عنوان کتاب لاتین و فارسی خریداری شد و به مجموعه کتابخانه اضافه شد.