کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت به امانت بردن کتاب در ترم جاری ، بازگرداندن کتابهای در امانت از ترم های قبل اجباری می باشد.