کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به استحضار می رساند با هدف ارتقای سواد اطلاعاتی و مهارتهای کتابداران و اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، کتابخانه مرکزی دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی نموده است. با توجه به محدودیت ظرفیت محل برگزاری الویت با افرادیست که درخواست خود را به کتابخانه اعلام نمایند.تاریخ برگزاری کارگاه Web Ofscience و scopus روز سه شنبه2/7/98 و کارگاه معرفی پایگاه Science Direct روز چهارشنبه 3/6/98 می باشد.