کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تمامی جریمه های دیرکرد کتاب ها از تاریخ 18 لغایت 30 آبان ماه بخشیده می گردد.