کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

مراسم بزرگداشت هفته کتاب ، کتابخوانی و روز کتابدار در روز سه شنبه 28 آبان ماه 1398 با حضور آقای دکتر فرجام معاون تحقیقات و فناوری ، آقای دکتر قنبری مدیر تحقیقات، آقای دکتر ضرغامی ریاست بیمارستان دکتر شریعتی، آقای دکتر علی نژاد مسئول کتابخانه ، کتابداران و کارشناسان کتابخانه در سالن نحوی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. در این مراسم که ساعت 10 الی 12 برگزار شد مسئولین و کتابداران در مورد مسائل عملی و حرفه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.دکتر فرجام ضمن تبریک روز کتابدار خواستار همکاری بیشتر بین دانشگاه و مراکز آموزشی در زمینه تامین منابع شدند. به دلیل افزایش جذب دانشجو در دو سال اخیر بر افزایش بودجه اختصاصی جهت تامین کتب چاپی و الکترونیکی و همچنین لزوم گسترش سالن مطالعه تاکید شد. در پایان این مراسم با تقدیم هدایا از کتابداران تقدیر به عمل آمد.