کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

سای اکسپلور(sciexplore) پایگاه چکیده نامه ای و استنادی ، با دسترسی باز از منابع معتبر پژوهشگران ایران است.
بیش از ۷۰۰ هزار عنوان فراداده مدارک پژوهشی (عنوان، نویسنده، چکیده، مجله، مشخصات انتشار، وابستگی سازمانی) از سطح وب و مجلات پژوهشی جمع آوری شده اند و درحال افزایش هستند. شاخص های استنادی مقالات هم برای هر صفحه از مقالات درج شده است.
مزایای این پایگاه برای کتابخانه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشگران شامل :
۱.چکیده نامه ی مقالات و مدارک معتبر پژوهشی
۲.وجود شاخص های استنادی سنتی و آلتمتریک مقالات در کنار هم (داده های استنادی مقالات از بخش پیش نمایش رایگان اسکوپوس، وب آو ساینس، دایمنشن، آلتمتریک و پلامکس ، کراس رف و پابمد ارائه می شوند).
۳.پلتفرمی تخصصی و حرفه ای برای ارتباط اجزاء اکوسیستم پژوهشی ایران شامل (مدارک پژوهشی) پژوهشگران سازمان ها (دانشگاه ها، پژوهشگاه و شرکت های دانش بنیان).
۴.استفاده از این پایگاه می تواند در افزایش ارجاعات به مقالات پژوهشگران ایرانی و شاخص های استنادی، تأثیرگذار باشد.
۵.ایجاد صفحات اختصاصی پژوهشگران (مشابه اسکوپوس) برای افزایش دیده شدن محققان و کارهای آنها
۶.فهرست رتبه بندی موسسات دارای مدارک پژوهشی (بیش از ۵ هزار موسسه فهرست شده اند)
۷.فهرست مجلاتی که مقالات پژوهشگران تاکنون در آن ها منتشر شده است
۸.فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس شاخص اچ-تعداد استنادت در دو پایگاه مهم وب آو ساینس و اسکوپوس و تعداد مقالات پژوهشگران در آن ها
۹.فهرست رتبه بندی مدارک پژوهشی منتشر شده بر اساس تعداد استنادات به آنها
یرای دسترسی به این پایگاه لینک زیر را کلیک نمایید

http://sciexplore.ir