کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقادیر جدید Impact Factor سال ۲۰۱۹ توسط گروه Web of Science منتشر شد. این اطلاعات در بانک اطلاعات Journal Citation Report (JCR) گزارش شده است. گزارش جدید منتشر شده در سال ۲۰۲۰ بر مبنای تقسیم تعداد استنادهای دریافتی سال ۲۰۱۹ بر تعداد مقالات منتشر شده در دو سال متوالی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است. در این لیست پنج مجله
International Journal of Health Policy and Management از علوم پزشکی کرمان
BioImpacts از علوم پزشکی تبریز
DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences و Journal of Environmental Health Science & Engineering ازعلوم پزشکی تهران
و Iranian Journal of Basic Medical Sciences از علوم پزشکی مشهد بالاترین مقادیر IF را به خود اختصاص داده‌اند.
بیشترین رشد IF مربوط به مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Research از علوم پزشکی شهید بهشتی است.
مجله Journal of Research in Medical Sciences از علوم پزشکی اصفهان از چارک سوم Q۳ به چارک دوم Q۲ گروه موضوعی مربوطه ارتقاء یافته است.
مجله BioImpacts از علوم پزشکی تبریز برای اولین بار IF=۳.۴۷۵ خود را دریافت می‌کند که عدد قابل توجهی است.
مجله International Journal of Health Policy and Management از علوم پزشکی کرمان در چارک اول Q۱ مجلات گروه موضوعی مربوطه قرار گرفته است.
مجله International Journal of Health Policy and Management از علوم پزشکی کرمان در چارک اول Q۱ مجلات گروه موضوعی مربوطه قرار گرفته است.

تمامی این اعداد و شاخص‌ها به صورت مستقیم از طریق سامانه منبع ‌یاب وزرات بهداشت در آدرس http://rsf.research.ac.ir در دسترس کاربران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته است.