کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

شاخص‌های استنادی راهی آسان برای نویسندگان فراهم می‌کند تا به سرعت به ارزیابی مقالات در مجلات بپردازند. این رتبه‌بندی، مقالات منتشر شده در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را پوشش می‌دهد. همچنین شامل استنادهای تمام مقالاتی است که تا ژوئن ۲۰۲۰ در گوگل اسکالر نمایه شده‌اند. ناشرانی که در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کمتر از ۱۰۰ مقاله منتشر کرده‌اند یا طی این سال‌ها هیچ استنادی دریافت نکرده‌اند در این رتبه‌بندی لحاظ نشده‌اند. 

برای مشاهده ۲۰ مجله برتر بر اساس شاخص‌های هرش (H-Index) پنج ساله و شاخص هرش (H-Index) میانه اینجا کلیک نمایید.

بررسی مجلات ایرانی نشان داد که مجلات

 

Iranian Journal of Public Health -

Iranian Red Crescent Medical Journal -

Iranian Journal of Basic Medical Sciences -

 

به ترتیب با شاخص هرش ۳۱، ۳۱ و ۳۰ برترین مجلات ایرانی در این پایگاه هستند.

 

 
پر استنادترین مقالات مجلات برتر ایران در گوگل اسکالر
 

 

 Dhandevi PE, Jeewon R. Fruit and vegetable intake: Benefits and progress of nutrition education interventions-narrative review article. Iranian journal of public health. ۲۰۱۵ Oct;۴۴(۱۰):۱۳۰۹.
(تعداد استنادات: ۱۳۴)

Amiri M, Lavasani Z, Norouzirad R, Najibpour R, Mohamadpour M, Nikpoor AR, Raeisi M, Marzouni HZ. Prevalence of urinary tract infection among pregnant women and its complications in their newborns during the birth in the hospitals of Dezful city, Iran, ۲۰۱۲-۲۰۱۳. Iranian Red Crescent Medical Journal. ۲۰۱۵ Aug;۱۷(۸).
(تعداد استنادات: ۶۴)

 Esfahani M, Movahedian A, Baranchi M, Goodarzi MT. Adiponectin: an adipokine with protective features against metabolic syndrome. Iranian journal of basic medical sciences. ۲۰۱۵ May;۱۸(۵):۴۳۰
(تعداد استنادات: ۸۶)