کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

با حمایت مالی ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی تعداد 2000 نسخه کتاب فارسی و 140 نسخه کتاب لاتین و اورجینال با اعتبار بالغ بر  200 میلیون تومان از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران خریداری شده و به ظرفیت کتاب های موجود در  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشمی فسا اضافه شد.