کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا
  1. اخباراخبار
  2. پایان نامهپایان نامه
  3. آخرین مقالات منتشر شدهآخرین مقالات منتشر شده
  4. آخرین پایان نامه هاآخرین پایان نامه ها

گرنت پژوهشی استادیاران جوان

این برنامه به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها توسط وزارت بهداشت تدارک دیده شده است. در این برنامه معاونت تحقیقات و فناوري با در نظرگرفتن اعتبارات خود اقدام به تعريف شاخصهايي براي تشويق استادياران جوان برتر نموده که شرایط لازم در سایت معاونت پژوهشی ...

خرید کتاب برای بیمارستان ولیعصر

در جریان خرید کتاب از نمایشگاه تهران بیش از 80 عنوان (170 نسخه) لاتین و فارسی جهت استفاده برای پرسنل بیمارستان ولیعصر فسا تهیه گردید که همه این کتب با هماهنگی معاون آموزشی بیمارستان به کتابخانه آن مجموعه ارسال گردیده است.

استفاده از کتابخانه مرکزی

در پی درخواست دانشجویان و پرسنل جهت استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در ساعات 12 تا 13 هر روز، پرسنل کتابخانه موظف شدند در این بازه زمانی، کتابخانه را جهت استفاده و ارائه خدمات به دانشجویان و پرسنل محترم باز نگه دارند.

تمدید مهلت برگشت کتاب به کتابخانه

بر اساس مصوبه شورای کتابخانه به ریاست دکتر فرجام معاون محترم پژوهشی و ریاست کتابخانه های دانشگاه در تاریخ 10/9/97، کسانی که برای مدت طولانی کتاب به امانت گرفته و برگشت نداده اند، فرصت دارند تا تاریخ 28/9/97 کتب امانتی را (به شرط اینکه اگر تجدید چاپ شده ...

جلسه پایش برنامه عملیاتی

در جلسه پایش برنامه عملیاتی با حضور ریاست و معاونین محترم دانشگاه در تاریخ چهارشنبه 21/9/97 جناب آقای دکتر علی نژاد ریاست کتابخانه های دانشگاه آخرین عملکرد در زمینه اجرای برنامه پایش مربوط به کتابخانه های دانشگاه را مطرح کردند و قرار شد طی جلساتی با مهندس ...

لیست کتابهای جدیدا خریداری شده

-1 مجموعه کتاب هاي پزشکي ملي آمريکا براي مطالعه مستقل nms بيوشيمي 2- بیوشيمي هارپر 2015 AR 3-مجموعه کتاب هاي علوم آزمايشگاهي مديريت کيفيت در بيوشيمي 4-مجموعه کتابهاي ضرويات بيوشيمي چکيده بيوشيمي جلد 6 5-مجموعه کتاب هاي ضروريات بيوشيمي ساختمان و فعاليت ...

دستورالعمل ها
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
نحوه انتخاب و انجام پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
الگوی نگارش پایان نامه فارسی
فایل Word
فایل PDF
الگوی نگارش پایان نامه انگلیسی
فایل Word
فایل PDF
فرم های تائیدیه و داوری
فرم داوری پروپوزال پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم تاییدیه اولیه پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم تأییدیه نهایی پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم داوری نمره پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم داوری پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم های مربوط به صحافی پایان نامه
فرم تعهد نامه در صحافی
فایل Word
فایل PDF
فرم درج نمره در صحافی
فایل Word
فایل PDF
سایر
فرم پروپوزال پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم رضایت نامه چاپ پایان نامه در قالب مقاله
فایل Word
فایل PDF
فرم ثبت عنوان پایان نامه
فایل Word
فایل PDF
فرم دفاع از پروپوزال پایان نامه فایل Word فایل PDF
Mohammad Hashem Hashempur, MD, Ph.D; Assistant Professor - Google Scholar Citations
Mohammad Hashem Hashempur, MD, Ph.D; Assistant Professor
Mohammad Hashem Hashempur, MD, Ph.D; Assistant Professor
Verified email at fums.ac.ir
TitleCited byYear
Complementary and alternative medicine use in Iranian patients with diabetes mellitus
MH Hashempur, M Heydari, SH Mosavat, ST Heydari, M Shams
Journal of integrative medicine 13 (5), 319-325, 2015
582015
Efficacy and safety of topical Matricaria chamomilla L.(chamomile) oil for knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial
R Shoara, MH Hashempur, A Ashraf, A Salehi, S Dehshahri, ...
Complementary therapies in clinical practice 21 (3), 181-187, 2015
492015
Medicinal aspects of opium as described in Avicenna’s Canon of Medicine
M Heydari, M Hashem Hashempur, A Zargaran
Acta medico-historica Adriatica 11 (1), 101-112, 2013
482013
Effect of Linum usitatissimum L.(linseed) oil on mild and moderate carpal tunnel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
MH Hashempur, K Homayouni, A Ashraf, A Salehi, M Taghizadeh, ...
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 22 (1), 43, 2014
412014
Topical Citrullus colocynthis (bitter apple) extract oil in painful diabetic neuropathy: A double‐blind randomized placebo‐controlled clinical trial
M Heydari, K Homayouni, MHH Hashempur, M Shams
Journal of diabetes, 2015
322015
Use of herbal remedies among patients undergoing hemodialysis
J Roozbeh, MH Hashempur, M Heydari
Iranian journal of kidney diseases 7 (6), 492, 2013
322013
The origin of the concept of neuropathic pain in early medieval Persia (9th-12th century CE)
M Heydari, M Shams, MH Hashempur, A Zargaran, B Dalfardi, ...
AMHA-Acta medico-historica Adriatica 13, 9-22, 2015
292015
A pilot randomized double-blind placebo-controlled trial on topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oil for severe carpal tunnel syndrome
MH Hashempur, ZN Lari, PS Ghoreishi, B Daneshfard, MS Ghasemi, ...
Complementary therapies in clinical practice 21 (4), 223-228, 2015
272015
Efficacy of topical chamomile oil for mild and moderate carpal tunnel syndrome: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial
MH Hashempur, MS Ghasemi, B Daneshfard, PS Ghoreishi, ZN Lari, ...
Complementary therapies in clinical practice 26, 61-67, 2017
252017
Green tea (Camellia sinensis) for patients with knee osteoarthritis: A randomized open-label active-controlled clinical trial
MH Hashempur, S Sadrneshin, SH Mosavat, A Ashraf
Clinical Nutrition 37 (1), 85-90, 2018
212018
The use of Chinese herbal drugs in Islamic medicine
M Heyadri, MH Hashempur, MH Ayati, D Quintern, M Nimrouzi, ...
Journal of integrative medicine 13 (6), 363-367, 2015
212015
Anorectal diseases in Avicenna’s “Canon of Medicine”
SH Mosavat, L Ghahramani, ER Haghighi, MR Chaijan, MH Hashempur, ...
AMHA-Acta medico-historica Adriatica 13, 103-114, 2015
212015
Efficacy of topical Rose (Rosa damascena Mill.) oil for migraine headache: A randomized double-blinded placebo-controlled cross-over trial
M Niazi, MH Hashempur, M Taghizadeh, M Heydari, A Shariat
Complementary therapies in medicine 34, 35-41, 2017
202017
Biological Effects and Clinical Applications of Dwarf Elder (Sambucus ebulus L): A Review
M Jabbari, B Daneshfard, M Emtiazy, A Khiveh, MH Hashempur
Journal of evidence-based complementary & alternative medicine 22 (4), 996-1001, 2017
202017
Efficacy and short-term safety of topical Dwarf Elder (Sambucus ebulus L.) versus diclofenac for knee osteoarthritis: A randomized, double-blind, active-controlled trial
M Jabbari, MH Hashempur, SZE Razavi, HR Shahraki, M Kamalinejad, ...
Journal of ethnopharmacology 188, 80-86, 2016
182016
Al-Baghdadi's description of venous blood circulation
B Dalfardi, M Heydari, SEJ Golzari, GSM Nezhad, MH Hashempur
International journal of cardiology 174 (1), 209-210, 2014
172014
Rhazes—his life and contributions to the field of dermatology
MH Hashempur, MM Hashempour, SH Mosavat, M Heydari
JAMA dermatology 153 (1), 70-70, 2017
152017
An evidence-based study on medicinal plants for hemorrhoids in Medieval Persia
MH Hashempur, F Khademi, M Rahmanifard, MM Zarshenas
Journal of evidence-based complementary & alternative medicine 22 (4), 969-981, 2017
142017
Topical Citrullus colocynthis in painful diabetic neuropathy: a double-blind randomized placebo-controlled clinical trial
M Heydari, K Homayouni, MH Hashempur, M Shams
J Diabetes 8, 246-252, 2015
122015
Diagnostic value of the risk of malignancy index (RMI) for detection of pelvic malignancies compared with pathology
M Karimi-Zarchi, SP Mojaver, M Rouhi, SH Hekmatimoghaddam, ...
Electronic physician 7 (7), 1505, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20

leader president behdasht tahavol farsp saamad