کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابداری جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان ماه تا ۳۰ آبان ماه برگزار می شود.

نامگذاری ایام هفته به قرار زیر اعلام شده است:

روز اول : کتاب، کتابخانه، کتابدار، پایتخت کتاب
روز دوم : 
کتاب و جامعه‏‌پردازی با مروجان کتاب
روز سوم : 
کتاب، دانایی و توانایی
روز چهارم : 
کتاب، سبک زندگی و جامعه سالم
روز پنجم : 
کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی
روز ششم : 
پویندگی با کتاب و کتابفروشی
روز هفتم : 
کتاب، باورمندی دینی و خودسازی معرفت