کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی  به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JOVE به مدت سه ماه برای انشگاه فراهم گردیده است. ناشر JoVE  بيش از 7000 مقاله تصويری در موضوعات علوم پايه و بالينی پزشکی، علوم دارويی و ساير رشته‌های علمی منتشر کرده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرسhttps://www.jove.comبه این مجوعه دسترسی یابند.