کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

در جلسه پایش برنامه عملیاتی با حضور ریاست و معاونین محترم دانشگاه در تاریخ چهارشنبه 21/9/97 جناب آقای دکتر علی نژاد ریاست کتابخانه های دانشگاه آخرین عملکرد در زمینه اجرای برنامه پایش مربوط به کتابخانه های دانشگاه را مطرح کردند و قرار شد طی جلساتی با مهندس رمضانی مسئول محترم فن آوری و اطلاعات دانشگاه، مشکلات برنامه عملیاتی کتابخانه برطرف گردد.