کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

amoozesh

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه های برگزار شده ویژه دانشجویان در سال 97

تاریخ نام کارگاه برگزار کننده
1397/3/4 کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی دکتر تمدن
25/7/1397 کارگاه سرچ مقدماتی دکتر یزدان پناه

24/8/1397

کارگاه END NOTE دکتر علی داوودی
24/8/1397 کارگاه چگونگی مقاله خوانی و انواع مطالعات دکتر مرتضوی دکتر فرجادفر
24/8/1397 کارگاه تدریس مقدماتی پروپوزال و آشنایی با فرم پروپوزال نویسی و نحوه ی پر کردن آن دکتر یارمحمودی
28/8/1397 کارگاه ژن تراپی دکتر منصوری

کارگاه های برگزار شده ویژه اعضای هیات علمی در سال 97

تاریخ نام کارگاه برگزار کننده
28/8/1397 اخلاق در پژوهش دکتر مجتبی فرجام