لیست اخبار صفحه :1
افتتاح سالن سرچ در منابع اطلاعاتی دانشگاه

افتتاح سالن سرچ در منابع اطلاعاتی دانشگاه

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار طی مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین تحقیقات، آموزشی و فرهنگی سالن سرچ در منابع اطلاعاتی دانشگاه افتتاح گردید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: