• 1401/08/08
  • - تعداد بازدید: 154
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

دستورالعمل رعایت مجموعه مقررات ایمنی و امنیتی

 

کتابخانه ها  نیز همانند محیط های اداری  ممکن است دارای خطرات بالقوه ایمنی و بهداشتی باشند.

نکات و دستورالعمل های ایمنی مربوط به کتابخانه ها به صورت زیر هستند:

1- کتابخانه  را همیشه تمیز و پاکیزه نگه دارید.

2- حداقل فضای لازم برای هر فرد ، قفسه، میز امانت و تجهیزات سالن مطالعه در نظر گرفته شود.

3- وسایل و تجهیزات تهویه ی مطبوع در نظر گرفته شود.

4- مجاری تهویه و کانال ها را به فیلترهای مخصوص ضد باکتری, قارچ و عوامل بیولوژیکی مجهر کنید.

5- وسایل بهداشتی و رفاهی لازم مانند ابسرد کن, چای ساز و  در نظر گیرید.

6- آب آشامیدنی به مقدار کافی و در دسترس همه باشد.

7- تجهیزات لازم برای اویختن لباس در کتابخانه ها تعبیه شود.

8-  سرویس های بهداشتی به تعداد مناسب ساخته و نصب شود.

9- سطوح راه رو ها, راه پله ها, طبقات و  همیشه تمیز, مرتب و بدون لغزندگی باشد.

10-پرسنل در رابطه با اصول ارگونومی (نشستن, برخاستن, کار با کامپیوتر, حمل دستی بار و  ) آموزش ببینند.

11- قسمت های خطرناک  نظیر تابلو های برق حفاظ گذاری شوند.

12- تمام افراد باید با قوانین ایمنی ( تخلیه اضطراری, آتش سوزی, ایمنی برق  و  ) اموزش ببینند.

13- کپسول های اتش نشانی مناسب و به تعداد کافی نصب شده و افراد از نحوه عملکرد کپسول آتش نشانی مطلع باشند.

14- جبعه کمک های اولیه به همراه تجهیزات لازم آن در محل کار نصب شود.

15- روشنایی محل کار, راهروها, اتاق ها, راه پله و   متناسب با استاندارد باشد.

16- تجهیزات، لوازم اداری و قفسه ها باید در وضعیت خوبی بوده و کاملا در جای خود مهار شوند.

17- تمام تجهیزات وسایل برقی مانند کولر, بخاری و  را در پایان وقت اداری خاموش کنید.

18- سیم های برق را از لولای در, محل تردد افراد و  عبور ندهید.

19- سیستم های برقی و تجهیزات آتش نشانی را به طور مرتب بازرسی کنید.

20- از تجمع بیش از حد مواد قابل اشتعال مانند کاغذ, کارتن  در محل کار جلوگیری کنید.

21- سیگار کشیدن در محیط کتابخانه اکیدا  ممنوع است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: