لیست اخبار صفحه :1
کارگاه ایمنی در برابر حوادث طبیعی

کارگاه ایمنی در برابر حوادث طبیعی

کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی فسا و جمعیت هلال احمر شهرستان به مناسبت هفته ایمنی در برابر زمین لرزه و کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزارنمود

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: