• 1402/01/22
  • - تعداد بازدید: 86
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تالیفات و طرح های تحقیقاتی

عنوان کتاب:

             بحران کرونا و اقتصاد 

مولفان:  دکتر جلال فتح اللهی

             دکتر جلال کریمی

             مهندس مهدی بهزادی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: