• 1400/12/09
  • - تعداد بازدید: 73
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

میز امانت کتابخانه از 8صبح الی 15 فعال می باشد.

هر دانشجو می تواند 5 جلد کتاب برای مدت 15 روز به امانت گیرد که در صورت عدم نیاز سایر دانشجویان به مدت دو هفته دیگر قابل تمدید می باشد. به یک نفر عضو، 2 یا چند کتاب یکسان امانت داده نمی شود

به یاد داشتن شماره عضویت کتابخانه در هنگام امانت گرفتن کتاب الزامی است.هر شخص فقط از کارت و شماره عضویت خود استفاده نماید. به هیچ فردی از طریق عضویت دیگری کتابی داده نمی شود.

در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد .

به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه هنگام تسویه حساب الزامی است

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 2000 ریال جریمه محاسبه خواهد شد

ب)تأخیر بیش از یک ماه برای اولین بار اخطار و پس از آن منجر به تعلیق عضویت برای مدت 2 ماه خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

ج) در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار، کارت عضویت فرد باطل می شود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: