• 1400/12/03
  • - تعداد بازدید: 68
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

سامانه پیامکی

کتابخانه مرکزی دارای سامانه پیامکی است و در راستای همکاری با سایر واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری، در زمینه ارسال پیامک و ایجاد دسترسی جداگانه برای واحدهای مذکور جهت استفاده از این سامانه همکاری های لازم را به عمل می آورد.

شماره پیامک کتابخانه:   098500019209

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: