• 1401/04/12
  • - تعداد بازدید: 53
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

سرپرست کتابخانه

جناب آقای دکتر رامین حیاتی

شماره داخلی: 2370
تلفن: 071-53350994-6
ایمیل: r.hayati@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: