• 1402/08/07
  • - تعداد بازدید: 52
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف کتابدار

 

1. ثبت و آماده سازی کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب، پایان نامه و ...
2. سفارش و پیگیری های مربوط به تهیه کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورود به کتابخانه
3. تهیه گزارش های لازم از کلیه کارهای کتابخانه
4. فهرستنویسی کتاب، پایان نامه و ... فارسی و لاتین
5. ورود اطلاعات منابع کتابخانه ای در نرم افزار کتابخانه
6. چاپ برچسب و بارکد کتاب ها
7. چیدمان کتاب ها براساس رده بندی در داخل قفسه ها

8. عضویت دانشجویان، اساتید و کارکنان در کتابخانه

9. راهنمایی و آموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ای

10. گردش کتاب شامل امانت، تمدید، رزرو و بازگشت کتاب به کتابخانه

11. بررسی کتاب ها از نظر ظاهری و جداسازی کتاب های نیاز به صحافی

12. وجین مجموعه در بازه های زمانی مشخص و حذف کتاب های مشمول قانون وجین
13. رف خوانی مجموعه در زمان مشخص
14. نظارت بر سالن مطالعه برای ایجاد محیطی آرام برای مطالعه دانشجویان
15. پیگیری های مربوط به نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار کتابخانه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: