• 1400/12/28
  • - تعداد بازدید: 61
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ماموریت کتابخانه

ماموریت کتابخانه مرکزی: تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای ماموریت مهم دانشگاه علوم پزشکی یعنی پیشگیری و درمان ، از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است

 

اصول ارزشی ماموریت

ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن ارائه میکنند

نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک میگذارند

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: