• 1401/06/01
 • - تعداد بازدید: 50
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه های برگزار شده سال 1401

      

 1. -      کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان                            خانم  زهرا بردبار زارعی                         1401/03/30
 2. -      رفرنس دهی                                                     دکتر محمود اوصانلو                              1401/03/11
 3. -      نگارش علمی                                                    دکتر محمود اوصانلو                              1401/03/16
 4. -      مقاله خوانی                                                     دکتر محمد مهدی نقی زاده                     1401/03/18
 5. -      Narrative review                                            دکتر محمد مهدی نقی زاده                    1401/03/25
 • 1401/06/01
 • - تعداد بازدید: 50
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه های برگزار شده سال 1401

 1. -      وبینار آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی مقالات                               دکتر علی حمیدی           1401/03/24

فایل ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: