• 1402/07/18
 • - تعداد بازدید: 136
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

جستجوی نظام مند

مدرس: دکتر رضا تبریزی

تاریخ: 1402/06/04

ساعت 9 الی 11

 • 1402/07/18
 • - تعداد بازدید: 136
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

آشنایی با اصول مقاله مرور سیستماتیک

مدرس: دکتر رضا تبریزی

تاریخ: 1402/05/17

ساعت 13 الی 15 

 • 1402/07/18
 • - تعداد بازدید: 136
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

نمایه سازی نشریه علمی در پایگاه Scopus نکات و راهکارها

مدرس: خانم زینب کریمی مقدم 

تاریخ: 1402/03/16

ساعت: 9الی 11

 • 1402/07/18
 • - تعداد بازدید: 136
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟"

 

 

کارگاه "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟"

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ : 1402/03/08

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: