• 1400/12/17
  • - تعداد بازدید: 85
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

بروشور

تاریخچه

کتابخانه دانشگاه در سال 1365 تاسیس شد و در سال 1383 با رونق گرفتن استفاده از اینترنت در خدمات کتابداری و استفاده از نرم افزار کتابخانه سازماندهی منابع با سرعت بالاتری انجام پذیرفت. همچنین در سال 1392 کتابخانه دانشگاه به ساختمان جدید در طبقه همکف ساختمان الحاقی منتقل گردید.

هدف و رسالت

هدف کتابخانه مرکزی با توجه به اینکه از لحاظ نظارتی و هماهنگی در راس کتابخانه های واحدهای تابعه قرار گرفته عبارت است از: زمینه سازی برای تامین خدمات مطلوب به ذی نفعان، گردآوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه های علوم پزشکی، امکانپذیر ساختن دسترسی به اطلاعات در مقابل آن، ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و بهنگام از طریق ارتباط با بانک های اطلاعاتی پزشکی و...

 

اهداف کتابخانه

ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به مراجعین

ارتقای آموزش به کاربران

بهبود رضایت مراجعان

ارتقا و بهبود استانداردها

ارتقا و بهبود فضای فیزیکی کتابخانه

بخش های کتابخانه

بخش امانت، بخش پایان نامه ، بخش جستجوی منابع و بخش فنی

جامعه استفاده کننده

الف. کادر آموزشی شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب. دانشجویان شاغل به تحصیل

ج. کارکنان شاغل در دانشگاه

د. پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان شاغل در شهرستان

 

 

مدت امانت

کادر آموزشی:

10جلد             30 روز

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دستیار تخصصی:

5 جلد               30 روز

دانشجویان سایر مقاطع/کادر آموزشی بازنشسته:

5 جلد                 15 روز

پرسنل سایر مراکز وابسته به دانشگاه

3 جلد                15 روز

بازنشستگان:

3 جلد                    15 روز

 

پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل در شهرستان:

3 جلد                   15 روز

 

 

 

جریمه دیرکرد

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 5000 ریال جریمه محاسبه خواهد شد

ب)تأخیر بیش از یک ماه برای اولین بار اخطار و پس از آن منجر به تعلیق عضویت برای مدت 2 ماه خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

ج) در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار، کارت عضویت فرد باطل می شود.

 

تماس با ما

آدرس: فسا، میدان ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی ساختمان الحاقی طبقه همکف

تلفن :07153350994

داخلی: 2290

پست الکترونیک:

 

ساعت کاری:

ساعت کاری مخزن: 7 الی 15

ساعت کاری سالن مطالعه:

بانوان: 7 الی 22

آقایان: 7 الی 24

فایل ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: